Zahájená 2024

JE TO TU, jak by řekl klasik – sezóna dravců se nazadržitelně blíží. Pro letošní rok 2024, vychází zahájení sezóny lovu dravců na neděli 16.6.2024. Ačkoliv datum jistě není potřeba zmiňovat, tak jej záměrně uvádíme, neboť z roků minulých bylo rybářskou stráží zjištěno několik nedočkavců, kteří již 15.6. zahájili svou vlastní sezónu. Chybně se totiž domnívali, že „TO“ magické datum je již 15. června a díky tomu se dostali do křížku s rybářskou stráží.
Správně tedy od 16. června končí doba hájení následujícím druhům ryb:

 • bolen dravý
 • candát obecný
 • sumec velký
 • štika obecná
 • okoun říční
 • jelec jesen
 • jelec tloušť
 • jeseter, vyza
 • ostroretka stěhovavá
 • parma obecná
 • parma východní
 • podoustev říční

Ke shora uvedeným rybím druhům připomínáme, že oproti minulým rokům byla zavedena na revírech 461 140 – Svratka 4 a 461 141 – Svratka 5 , míra okouna na 15cm, na revíru 461 140 – Svratka 4 je omezen denní úlovek ostroretky na 3 ks a na revíru 461 141 – Svratka 5 je upravena míra štiky na 60cm a candáta na 50cm. Pozor si dejte také na jelce jesena, který se vyskytuje na revíru 461 140 – Svratka 4, neboť tento má sice stanovenou dobu hájení a nejmenší lovnou délku, avšak dle vyhlášky ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., byl zapsán na seznam zvláště chráněných druhů ryb a díky tomu je hájený celoročně. Nezaměnit s jelcem tlouštěm, oproti kterému má jelec jesen výrazně žluté oko (pro zájemce sdílíme odkaz na chytré stránky wikipedie, kde je možné si o jesenovi přečíst více – https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelec_jesen).

Se zahájením sezóny lovu dravců přibude velký počet příznivců lovu ryb z loděk. Z tohoto důvodu připomínáme článek z minulosti, kde jsme upozorňovali zejména na povinnosti rybářů při tomto způsobu lovu – lov z lodí.

Petrův zdar a spoustu příjemných chvil u vody 😉

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"