Moravský rybářský svaz, z.s.
Pobočný spolek Brno 2
Optátova 26, 637 00 Brno

 Zpravodaj 2019

zprávy, informace a pokyny pro členy našeho PS Brno 2

Zpravodaj ke stažení PDF


Poděkování Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace na projekt

“Podpora mládeže, dětské rybářské kroužky”


Sponzoři, kterým patří naše poděkování:

         


Vážení rybáři, zveme Vás na výroční členskou schůzi
MRS PS Brno 2

Změna místa konání !!!

 

 

 

Termín je stanoven na úterý 12. března 2019 v 17:00, Restaurace U Dvořáků, Hlavní 119/121, Brno-Komín. Účast na členské schůzi patří k základním právům člena MRS (dle Stanov MRS §6 odst. 3, bod h) a umožňuje členům ovlivňovat dění v PS.

U prezentace je nutné se prokázat platným průkazem totožnosti.


Výdej členských průkazů a povolenek 2019

Členské známky a známky na povolenky budou našim členům a hostům vydávány jako v minulých letech proti hotovosti, dále je zde možnost platit složenkou nebo převodem na náš účet. Upřesňující informace budou umístěny na našich internetových stránkách.

Při výdeji je nutno předložit:

 • řádně vyplněnou žádanku,
 • členskou legitimaci,
 • platný rybářský lístek (pokud žádáte o povolenku),
 • doklad o splněné brigádě, nebo v žádance uvést platbu za brigádu.

Na zadní straně žádanky je nutno dát souhlas se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR) 

Výdej bude zahájen ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 9:00 – 13:00 v Jundrově, Optátova 26 a bude pokračovat:

Mimořádný výdej povolenek          

 • 02. 01. 2019    10:00 – 16:00
 • 05. 01. 2019    09:00 – 13:00
Měsíc Den Úřední hodimy
leden, únor pondělí 11:00 – 18:00
středa 10:00 – 16:00
březen pondělí 13:00 – 17:00
duben pondělí 15:00 – 17:00
květen 13. 05. 2019 a 27. 05. 2019 15:00 – 17:00
červen 10. 06. 2019 15:00 – 17:00
červenec 08. 07. 2019 15:00 – 17:00
srpen 05. 08. 2019 15:00 – 17:00

Dále v úřední hodiny až do konce roku každé první pondělí v měsíci 16:00 – 17:00.

Důležité upozornění!!!

Členská známka musí být zakoupena nejpozději do konce února, pokud tak neučiníte, členství zaniká. Členství lze obnovit pouze zaplacením zápisného 1 000 Kč (dle Stanov MRS §6 odst. 3, bod g).

Stav členské základy

Dne 1. prosince 2018 bylo v naší organizaci evidováno 1 962 členů.

Události roku 2018

 • Získali jsme poprvé v historii dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 226 000 Kč, z této dotace bylo provedeno rozšíření odpadní jímky na Hájence, nutné pro pořádání vícedenních dětských rybářských výprav pro až patnáctičlenné skupiny, dále jsme nakoupili vybavení určené pro tyto výpravy (bivaky, lehátka, rybářské pruty a další důležité vybavení),
 • spustili jsme nové a přehlednější webové stránky,
 • uspořádali jsme odborné rybářské přednášky,
 • díky sponzorskému daru jsme postavili dvě nová rybářská mola pro výuku rybolovu dětí na rybníku „NA PILE“,
 • prosadili jsme lína obecného a mníka jednovousého do zarybňovacího plánu na revíru Svratka 4,
 • v květnu uspořádali tradiční dětské rybářské závody,
 • uspořádali jsme dětské rybářské soustředění a dětský rybářský tábor na Hájence,
 • v červnu a srpnu jsme uspořádali rybářské závody pro dospělé,
 • souhlasili jsme se zavedením změny doby lovu dle ČRS 4-24h a 5-22h.

Co řešíme

Od poloviny listopadu vedeme jednání s Povodím Moravy s.p. o náhradě k Velkému hradnímu rybníku. Další informace předneseme na výroční členské schůzi.


Školení dospělých

Školení zájemců o sportovní rybolov (mládež ve věku 16-18 let a dospělí), včetně závěrečné zkoušky, proběhnou ve dnech 2. února 2019 a 16. února 2019 od 9:00. Přihlášky přijímá Vojtěch Sklenář,

telefonicky:     604 234 066
e-mailem:       info@mrsbrno2.cz

Další školení budou probíhat vždy jednou za měsíc a termíny budou předem zveřejněny na našich webových stránkách.


Rybářské kroužky mládeže

V letošním školním roce jsme otevřeli čtyři dětské rybářské. Přihlásit se můžete u vedoucích kroužků.

Místa probíhajících kroužků a jejich vedoucí:

 • Klubovna PS Brno 2, Optátova 26, Brno-Jundrov
  • začátečníci: každé úterý 16:00 – 17:30
   školitel: Lukáš Havlíček 602 840 610
  • pokročilí: každý lichý čtvrtek v měsíci 16:30 – 18:00
   školitel: Vojtěch Sklenář 604 234 066
 • Klasické a španělské gymnázium Brno-Bystrc, Vejrostova 2
  • začátečníci a mírně pokročilí: každý čtvrtek 15:00 – 16:00
   školitel: Petr Šurek 702 595 077 a Roman Straka 606 754 281
 • DDM Gromešova 1, Brno-Řečkovice
  • začátečníci: každé úterý 17:00 – 18:00
   školitel: Jan Bartoň 603 800 935 a Martin Báča 604 209 234

 

Pokud by měl někdo zájem sponzorovat dětské rybářské závody či rybářské kroužky, uvítáme to! Kontaktovat můžete předsedu naší organizace, Jana Bartoně tel. 603 800 935.


 Plán činnosti kroužků mládeže ve školním roce 2018/2019

Měsíc Plán
září příjem přihlášek do kroužků
říjen zahájení činnosti kroužků
prosinec návštěva Mendelovy univerzity
leden účast na Carp Show Moravia
únor zkoušky pro získání rybářských lístků
březen kurz první pomoci pro mládež
duben rybářské soustředění na Hájence
květen závody na Rakovci
červenec/srpen příměstský tábor a rybářská výprava

Další akce dle možností a projeveného zájmu dětí.


Dětské rybářské závody na Rakovci

18. května 2019 se konají závody dětí z našich kroužků.


Návrhy rybářských závodů podané na Ministerstvo zemědělství

 1. 06. – 23. 06. 2019 závod v lovu dravců, 36 hodin, revír Svratka 5 (Rokle)
 2. 08. – 01. 09. 2019 závod v lovu ryb, 36 hodin, revír Svratka 4 (Brno-Komín)

Podrobné informace k závodům naleznete na našich webových stránkách, nebo kontaktujte Vojtěcha Sklenáře tel. 604 234 066.


Rybářské přednášky v klubovně Jundrov, Optátova 26

 • 07. 01. 2019 – Jak na hlavatky
 • 04. 02. 2019 – Muškaření
 • 04. 03. 2019 – Přívlač
 • 01. 04. 2019 – Lov kaprů
 • 13. 05. 2019 – Lov na moři

Začátek přednášky je vždy v 18:30, po skončení následuje diskuse.


Pronájem rekreačního objektu Hájenka na Pile

Opět je zde možnost pronájmu Hájenky na Pile. Nabídka platí pro všechny naše členy a jejich přátele.  Bližší podmínky, informace o objektu a rezervační systém budou umístěny na našich internetových stránkách. Hájenka se pronajímá od 01. 05. – 31. 10. 2019.


Organizace brigád v roce 2019

Termíny brigád:        

 • 18. 05. 2019
 • 08. 06. 2019
 • 28. 09. 2019
 • 19. 10. 2019

Z důvodu organizace prací je nutno se na brigádu předem přihlásit na emailové adrese: info@mrsbrno2.cz

Brigádu mají povinnost splnit všichni členové, kteří v roce 2019 dosáhnou věku 16 a více let.
Podle usnesení členské schůze a VII sjezdu MRS jsou od povinnosti splnit brigádu osvobozeni:

 • držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,
 • plně invalidní důchodci,
 • starobní důchodci a členové starší 65 let (ročník 1954),
 • předčasní starobní důchodci nad 60 let (nutno doložit doklad),
 • ženy.

Zarybnění našich revírů Svratka 4 a Svratka 5 v roce 2018

Svratka 4

Druh ryby Počet – ks
Kapr obecný 2 647
Ostroretka stěhovavá 10 300
Jelec jesen 8 000
Úhoř říční 2 000
Lín obecný 800
Mník jednovousý 480
Parma obecná 3 000
Podoustev říční 5 000
Jelec Tloušť 2 000
Pstruh duhový 1 600


Svratka 5

Druh ryby Počet – ks
Kapr obecný 14 210
Candát obecný 2 892
Pstruh duhový 833
Sumec velký 575
Lín obecný 1 376
Štika obecná 4 318
Úhoř říční 7 000

Záznamy o docházce a sumáře úlovků

Ve Stanovách Moravského rybářského svazu je uložena lovícímu povinnost vrátit povolenku do 15 dnů po skončení platnosti, tzn. u roční pstruhové i mimopstruhové povolenky do 15. ledna 2019! Povolenky i sumáře se budou přijímat při výdeji povolenek (pondělí a středa), mimo státní svátky. Tyto doklady lze také zaslat doporučeným dopisem na adresu MRS PS Brno 2, Optátova 26, 637 00 Brno. Potvrzení o odeslání předložíte u výdeje povolenky.

 

Výbor PS MRS Brno 2 zdraví všechny naše členy a přeje mnoho úspěchů v roce 2019. “Petrův zdar!”