Zapisování docházky, aneb “Mám to správně?”

Vážené rybářky, vážení rybáři,

při kontrolách se obvykle setkáváme s pečlivými “zapisovateli” do povolenek.

Někdy však najdeme i úsměvné zápisy a rádi si s Vámi u vody popovídáme o tom, jak zápis zlepšit.

Ale abychom případným nedorozuměním předešli, rozhodli jsme se, že Vám dáme pár rad prostřednictvím tohoto příspěvku.

 

Obvykle nejsou problémy v případech, kdy máte desítky, někdy i více jak stovku docházek k vodě, protože zápisy do povolenky se pro Vás staly rutinou. Pro ty z Vás, kdo však chodíte spíše sporadicky, bývá občas zápis příchodu k vodě či zápis přisvojené ryby záhadou, připomínající foglarovské vytahování ježka z klece.

Vezmeme to tedy hezky popořadě, a to zleva doprava.

Datum

V datu se objeví chyba opravdu vzácně, snad jen jedinkrát jsme našli případ rybáře, který si ještě před ukončením lovu v daném dni, napsal již příchod na den následující, aby se náhodou nezapomněl zapsat. To raději nedělejte, protože zapisovat si další docházku máte až ve chvíli, kdy začínáte lov na daném revíru a v daném dni.

Revír

Revír takéž nebývá problém vyplnit, ale občas se nám objeví zápis “Brněnská přehrada”. Inu,  máte pravdu a opravdu chytáte na Brněnské přehradě, ale vždy používejte názvy revírů, případně čísla revírů, uvedené v “Bližších podmínkách výkonu rybářského práva” (dále jen “BPVRP”), kde konkrétně pro Brněnskou přehradu je uveden revír “Svratka 5” s číslem revíru “461 041”. To bychom také mohli uvádět “Prygl”, a to asi sami uznáte, že to není to pravé ořechové.

 

Druh

V druhu ryb se chybné zápisy občas objevují, a to zejména při zápisu tzv. “nástražních rybiček”.

V článku VII., bod 4, BPVRP je přímo popsáno, jakým způsobem provádíme zápis do povolenky přisvojených druhů ryb. Nástražní rybka, či snad bílá ryba, není žádný konkrétní druh a je třeba si uvědomit, že na konci roku, kdy na poslední chvíli vyplňujete sumář (někteří z Vás si dejte ruku na srdce – někdy dokonce ve frontě, současně při odevzdávání povolenky), je zapotřebí vypsat všechny druhy ulovených ryb, jejich počty a váhy a i takový Cejn či Karas , které používáte jako nástrahu, mají své právoplatné místo v sumáři a proto je zapotřebí je řádně zapisovat.

Dalším chybným zápisem je například “Červenka” – tento název už se sice ustálil a všichni víme co si pod tím představit, ale přeci jen užívejme radši oficiální “Plotice obecná”. U vybraných druhů ryb je také zapotřebí zapisovat celý název ryby, konkrétně u Pstruha a Hrouzka, protože Pstruh obecný, je proti svému příbuznému Pstruhu duhovému v období od 1. září do 15. dubna hájený. Napsat pouze “Hrouzek” do evidence úlovků je také nedostatečné, protože Hrouzek Kesslerův je pro změnu hájený celoročně, neboť se jedná o chráněný druh. Věnujte tedy vteřinu navíc a dopiště za Hrouzka ještě “obecný”, tak je to totiž správně. Pokud tedy nechytnete Kesslerovic kluka – toho hned pusťte!

 

Délka

To nejtěžší už máme za sebou, tak pojďme na délku ryby. U druhů ryb, které nemají stanovenou lovnou délku, ji nemusíme zapisovat. V letošním roce jsme se však opakovaně setkali s rybáři, kteří sčítali celkovou délku ulovených ryb. To byl právě případ, kdy jsme se upřímně zasmáli, protože 7 kusů přisvojených cejnů vážilo sice do jednoho kilogramu, ale zato měřili 1,75 metru.

Pokud se rozhodnete, že délku zapíšete, případně jí zapsat musíte, protože se jedná o rybu se stanovenou lovnou délkou, zapisujte každou rybu zvlášť, a to jak její délku, tak i její váhu.

A pozor na kapra, candáta a štiku, které chytnete na Svratce 5, protože mají upravenou míru pro tento revír, a to kapr – 45 cm, candát – 50 cm a štika – 60 cm!

Kusy

U kusů snad ani není potřeba nic zmiňovat, jen pozor na maximální počet přisvojených ryb vybraných druhů. Jako příklad uvádíme Lína obecného, kterého je možné odnést pouze 3 kusy v jednom dni. Jeden kus kapra, candáta, štiky, sumce a amura snad ani nemusíme zmiňovat.

Váha

Váha je pro změnu omezena na maximální hodnotu 7 kg všech druhů přisvojených ryb v jednom dni.

Proto pozor na situaci, kdy chytnete jednoho sumce těžšího jak 7 kg, necháte si jej, řádně zapíšete a chytáte dál. To, bohužel, nesmíte,  protože dosažením 7 kg váhy přisvojených ryb pro Vás končí denní lov.

Ale to byla jen taková odbočka od zápisu do povolenky. Dovolím si zde na Vás trochu apelovat, abyste váhy nestříleli jen tak od pasu, protože pak zápis takového cejna o délce 25 cm, který vážil necelé 2 kg, vypadá minimálně divně – jen si to představte. Raději rybu doma zvažte a váhu zapište podle skutečnosti, nebo pro vybrané druhy použijte orientační tabulku v BPVRP.

Kontrola

No a jsme na konci – Kontrola. Tato kolonka byla vytvořena speciálně pro nás – rybářskou stráž, která se Vám zvěční svým číslem po provedené kontrole a stvrdí tak, že vše bylo v naprostém pořádku, jak to u velké většiny z Vás bývá.

Nezapomeňte, že pokud si nepřisvojíte žádnou rybu v daném dni, nejpozději do další docházky musíte proškrtnout celý řádek již ukončené docházky.

 

To by bylo vcelku vše. Nechť jsou Vaše povolenky vyplněné docházkami naplněnými chvílemi pohody strávenými u vody.

 

Pokud máte dotazy, neváhejte se na nás obrátit prostřednictním kontaktního formuláře v sekci kontakt. 

 

Vaše rybářská stráž

Autor článku: Tomáš Žemlička

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"