RYBÁŘ vs. DINOSAUR

Rybář – všichni ho známe, je to standardní člověk, kterého vídáme u vody. Poznáme ho
podle nastražených udic, rybářským vybavením všude kolem něho a zadumaným pohledem
směrem k prutům. Dalo by se tedy říct, nic neobvyklého a všichni takového člověka
poznáme.

 

Dinosaur – na první pohled vypadá naprosto totožně a pro běžného smrtelníka je nemožné
jej rozpoznat od klasického rybáře. Rozdíl se pozná až ve chvíli, kdy rybář a dinosaur opustí
své lovné místo. Rybář totiž po sobě zanechá místo čisté a bez odpadků, oproti tomu
dinosaur neřeší, co po něm na místě zůstane. Po dinosaurovi můžeme na zemi najít
smotané zbytky vlasců a pletených šňůr, poházené prázdné plechovky od piva či pet lahve,
nedopalky od cigaret kam jen člověk dohlédne a samozřejmostí jsou i plechovky od Májky.
Léto nám již skončilo a příroda nám odhaluje důkazy o přítomnosti dinosaurů téměř na
každém lovném místě. Ačkoli většinu rybářů můžeme označit pojmem rybář a ne dinosaur
(pozn. Za což jsme velmi vděční a děkujeme tímto všem slušným rybářům.), tak i velmi malý
počet dinosaurů dokáže napáchat velké množství škod. Rybářská stráž každoročně pořádá
sběr odpadků na vybraných úsecích našich vod, ale jistě sami naznáte, že nejsme schopni
zajistit likvidaci všech dopadů dinosaurova počínání.

Proto jsme se pro nadcházející rok 2023 rozhodli vyhlásit soutěž o nejlepšího
Antidinosaura. Věříme, že se zúčastní velké množství rybářů a rybářek, kteří budou ochotni
udělat nějaký ten dobrý počin pro naši přírodu. Samozřejmě, že žádný dobrý skutek
nezůstane bez odměny a ti nejlepší z Vás se dočkají skutečně neobvyklých cen:

Není to mnoho a moc dobře si to uvědomujeme, proto bych chtěl předem poděkovat všem,
kteří se této “akce” zúčastní. V tom všem shonu, který jsme absolvovali v roce 2022, si
pojďme udělat pár hezkých, klidných a zejména čistých míst, kde si budeme moci utříbit
myšlenky a odpočinout si od každodenních problémů. Do další sezóny budeme za
rybářskou stráž organizovat akce úklid, které budete moci sledovat živě u vody, případně ve
formě fotografií na facebookových stránkách našeho pobočného spolku Brno 2. Určitě se v
dalších letech zaměříme na dodržování čistoty a pořádku v okolí lovných míst rybářů,
alespoň v takovém rozsahu, jaký je uvedený v bližších podmínkách výkonu rybářského
práva v čl. XII, bod 3: „V okruhu tří metrů od prutů musí být lovícím udržován pořádek.“, a to
pod heslem: “DINOSAUŘI BOJTE SE!”

 

Autor článku: Tomáš Žemlička

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"