POVOLENKA – CO DĚLAT KDYŽ…

Tak jako všechny své doklady, tak i povolenku k rybolovu si musíte chránit proti ztrátě, zničení a dalším nemilým událostem.

Víte ale co dělat, když některá z těchto situací nastane?

V tomto krátkém článku si nastíníme jednotlivé situace a rozebereme, jak se zachovat.

A to nejen s ohledem na povolenku, ale i na další doklady potřebné pro rybolov, kterými jsou kromě již zmíněné povolenky k lovu také členský průkaz, rybářský lístek a  bližší podmínky k výkonu rybářského práva (taková ta knížečka, kde hledáte míry ryb, revíry, kde zrovna chytáte a další důležité informace, dále jen “BPVRP”), která je také součást povinné výbavy .

 

První, co byste měli vědět,  je, kde doklady vyřídíte:

 

  • Pobočný spolek – u Vašeho pobočného spolku si můžete vyřídit novou povolenku k lovu, členský průkaz a vyžádat si nové BPVRP. V “našem” případě to bude pobočný spolek Brno 2.
  • Obec s rozšířenou působností (dále jen “ORP”) – každé ORP má svůj odbor životního prostředí, kde si můžete vyřídit nový rybářský lístek.

 

  • Ztráta

V případě ztráty Vašich dokladů, musíte zajít vše vyřídit k výše popsaným subjektům. Jenom je třeba myslet na to, že s prázdnou peněženkou toho moc nevyřídíte. Za všechny doklady budete totiž muset zaplatit plnou cenu.

 

  • Odcizení

Postup je totožný jako u ztráty. Jen v tomto případě to nebude zase tak drahé, protože kromě rybářského lístku, který budete muset zaplatit v plné výši, Vám pobočný spolek vydá nové doklady za 10% jejich hodnoty. To však pouze za předpokladu, že s sebou přinesete taktéž protokol od Policie, kde budou předmětné doklady uvedeny jako odcizené.

 

  • Zničení

Hodně rybářů zná ten pocit bezmocnosti, když se doklady rozhodnou provést očistu ve vodě a mnohdy se stávají již téměř nepoužitelnými. Tehdy je vemte pod paži a přijďte s nimi na pobočný spolek, kde Vám za 10% jejich hodnoty vydají nové. Je to lepší varianta, než se pak dohadovat s rybářskou stráží, že ten salát co jste předložili ke kontrole, je skutečně povolenka k rybolovu. 

 

  • Odebrání

Asi nejhorší případ ze všech, ale i to se prostě někdy stane.

V případě odebrání povolenky rybářskou stráží (pozn.: vždy se odebírá jen povolenka k lovu) je nejdůležitější myslet na to, že dokud se Vám Vaše povolenka nevrátí, případně Vám nevyprší zákaz rybolovu, nemůžete nadále vykonávat rybářské právo.

To platí i v případech, kdy Vám je odebrána povolenka na konci roku – zákaz platí do úplného vyřešení přestupku kárnou komisí MRS. Pak doporučujeme zaplatit alespoň členství v pobočném spolku, abyste nemuseli platit následně i nové zápisné. A abyste tu úřednickou mašinérii trochu urychlili, doporučuji nadiktovat rybářské stráži, která Vám povolenku odebírá, Vaše kontaktní údaje (telefon, e-mail, doručovací adresu). Pak Vás budou čekat ještě minimálně dvě nepříjemné situace, a to:

 

  • Přestupkové řízení – to probíhá dvěma různými způsoby, konkrétně se věc vyřeší buď tzv. “bez Vás” a nikdo Vám nenabídne ani kávu, pouze Vám přijde rozhodnutí z úřadu ORP, nebo si Vás pozvou k ústnímu projednání, ale ani tehdy Vám asi nenabídnou kávu. Dostavit se budete muset k tomu úřadu, v jehož územní působnosti jste přestupek spáchali. Rozhodnutím Vám pak pravděpodobně bude udělena pokuta a za pytlačení může být dokonce udělen trest spočívající v zákazu rybolovu na dobu až jednoho roku. 
  • Kárné řízení – po ukončení přestupkového řízení ze strany ORP, si Vás ještě pozve na kobereček kárná komise Moravského rybářského svazu. Odtud si obvykle odnesete trest – zákaz rybolovu,  v těch nejzávažnějších případech i na několik let. Výše trestu se  odvíjí zejména od závažnosti každého projednávaného přestupku, ale také od Vašeho přístupu. Pokud totiž během kontroly počastujete rybářskou stráž peprnými výrazy typu “Ty truhlíku jeden!”, “Jen počkej zajíci!” a leckdy i horšími , obvykle se o tom rybářská stráž zmíní ve svém oznámení. Proto se snažte zachovat chladnou hlavu i v těchto nepříjemných situacích, což ale opravdu velká většina z Vás dokáže.

Přeji Vám, ať tento článek nikdy nebudete potřebovat využít. Vaše rybářská stráž.

 

Autor článku: Tomáš Žemlička

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"