Nový výbor PS Brno 2

Vážené rybářky a rybáři,

Dne 11.5. na VČS byl zvolen nový výbor PS Brno 2 na další 4 roky. Starý výbor dostal důvěru ve stejném složení v jakém končil funkční období. Na to navázala ustanovující schůze, kde došlo k volbě statutárních zástupců na další funkční období v tomto složení:

Ing. Jan Bartoň – předseda spolku

Mgr. Jiří Ryšánek – jednatel a ekonom spolku

Mgr. Petr Šurek – místopředseda spolku

Michal Markus – pokladník spolku

Ing. Roman Straka – vedoucí mládeže spolku

Vojtěch Sklenář – školení dospělých spolku

Jana Pulicarová – výdej povolenek a administrativa spolku

 

Marta Holubová – předsedkyně KRK

MUDr. Helena Horáková – místopředsedkyně KRK

Libor Sklenařík – člen KRK

 

Hospodářem spolku je Ladislav Peterka (není volen, ale jmenován do funkce).

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"