Výroční členská schůze 2024

Výbor pobočného spolku všechny co nejsrdečněji zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat v úterý 19. března 2024 v 17.00 hodin ve Společenském centru Bystrc, Odbojářská 2, Brno. Účast na členské schůzi patří (dle Stanov MRS § 6 odst. 3 písm. h) k základním právům člena MRS a umožňuje členům ovlivňovat dění v pobočném spolku. Náměty a podněty jsou vítány.
U prezence je nutné prokázat se platným průkazem totožnosti.

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"