Příběh LOGA

Vážení přátelé,

asi jste v posledních dnech zaznamenali, že jsme na sociálních sítích změnili naši profilovou fotku. Řeknete si asi: no, to děláme celkem často a nemusíme o tom hned psát články.

Souhlasím, ale pro nás je to tentokrát něco významnějšího než jen pouhá změna „profilovky“. Po letech jsme se totiž rozhodli vytvořit vlastní logo. A jak jsme dospěli k této jeho podobě? Byl to jistý vývoj, který bychom vám rádi nyní představili.

Myšlenka nového loga tu byla už delší dobu, další důležité povinnosti nám však neumožňovaly se tomuto tématu náležitě věnovat. Na jaře letošního roku jsme se k myšlence opět vrátili. Nejprve to bylo jen pár návrhů. Stále nám však něco chybělo. Něco jako příběh loga. Vše dospělo tak daleko, že jsme svolali poradu užší pracovní skupiny, na které jsme si řekli základní podmínky, co by naše logo mělo vlastně splňovat.

Probralo se mnoho motivů. Od rybáře, přes kapra, veselou rybu, ledňáčka, až po udice a háčky. Vždy jsme se snažili najít spojitost s naším spolkem. Pomalu, ale jistě se začala rýsovat obsahová podoba. Jaké byly podmínky?
V logu musí být nápis MRS Brno 2. Proč? Mnozí možná pamatujete ještě místní organizace (MO Brno 2), dnes jim říkáme pobočné spolky (PS Brno 2), ale nikdo neví, jaká právní forma to bude za pár let. Pouto „Brněnské dvojky“ a Moravského rybářského svazu však jen tak nezanikne. Název byl tedy hotov.
Následoval motiv, který měl dobře vystihovat činnost našeho spolku. Na logu dnes vidíte rybářský prut, rybu chystající se spolknout háček, louku, budovu a vodu přímo před ní. Jsme spolek, který sdružuje milovníky rybaření. Pro některé však domeček u vody nemusí být na první pohled jasně čitelný. Není to jen tak nějaký domeček, ale konkrétně se jedná o naši hájenku pod hradem Veveří.
Proč právě hájenka? S životem spolku je spojena po mnoho desítek let. Na velkém významu získala v posledních letech, kdy se stala prostorem pro pořádání dětských rybářských táborů. Nejeden rybář zde možná úplně poprvé v životě spal pod širákem, nebo chytil svůj první kapitální úlovek

V těsné blízkosti Brna se totiž nachází kus krásné přírody, kde stále hnízdí ledňáčci, po stromech běhají veverky a kapři radostně skáčou nad hladinu.

Chtěli bychom naším novým logem ukázat, že jsme rybáři, kteří si vzali za své nejen chytaní ryb, ale jako poslání vnímají i výchovu dětí a jejich návrat do přírody. Když se na logo nyní podíváte, můžete si hned představit, jak vám právě zabrala ryba nebo třeba ty rozradostněné děti pobíhající okolo hájenky s prutem v ruce.

Věříme, že vám toto logo přiroste k srdci  stejně jako nám.

S pozdravem

Petr Šurek za výbor MRS Brno 2

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"