Omezení vstupu a výkonu rybářského práva na pstruhovém revíru Dyje 13/1

Vážení přátelé,

dovolujeme si vás upozornit na časově omezený zákaz přístupu k rybářském revíru Dyje 13/1 a zákazu rybolovu v tomto revíru v termínu do 30. 6. 2023 z důvodu ochrany hnízdění kriticky ohroženého živočicha.

Zároveň zajistíme v terénu prostřednictvím informačních tabulek na přístupových cestách a dalších vybraných místech (parkoviště) sdílení nezbytných informací. Souběžně bude v území zajištěn zesílený výkon služby stráže ochrany přírody v potřebné intenzitě.

viz Nařízení níže.

 

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"