Důležité upozornění (Brtnice 1A)

Aktuální změna Bližších podmínek výkonu rybářského práva:

v souvislosti s připravovaným vypuštěním a slovením nádrže Rychlovská v k.ú. Rychlov, rybářský revír Brtnice 1A v podzimních měsících z důvodu posouzení technického stavu vodního díla a provedení TBD, se s platností od 17. 6. 2023 stanovují Bližší podmínky výkonu rybářského práva následně:

1. počet a množství úlovků se upravuje dle podmínek stanovených platnou legislativou.

2. lovné míry ryb se upravují dle podmínek stanovených platnou legislativou.

Stanovené podmínky platí do odvolání

"Když si dobře vybereš, stačí Ti jeden spolek na celý život ... PS BRNO2"