Výroční členská schůze 2019

Hlavní 119/121, Brno - Komín

Výbor pobočného spolku Brno 2 svolává Výroční členskou schůzi pobočného spolku na den 12. 03. 2019 v 17:00 hodin. Členská schůze se bude konat v restauraci  „U  Dvořáků“  na adrese: Hlavní 119/121, Brno – Komín.

Program výroční členské schůze:

 • Zahájení
 • Volba mandátové a volební komise
 • Volba návrhové komise
 • Zpráva předsedy PS o práci výboru /Ing. Jan Bartoň/
 • Zpráva KRK /Ing. Michaela Vítková/
 • Zpráva o fin. hospodaření PS v roce 2018 a schválení rozpočtu na rok 2019 /Mgr. Jiří Ryšánek/
 • Zpráva o vysazování ryb a úlovcích na revírech Svratka 4 a 5 /Ladislav Peterka/
 • Zpráva o činnosti rybářské stráže a životním prostředí /Ladislav Peterka/
 • Zpráva o činnosti rybářských kroužků mládeže /Mgr. Petr Šurek/
 • Odvolání člena výboru Jiřího Bureše z důvodu nečinnosti
 • Odvolání člena výboru Radka Bureše z důvodu nečinnosti
 • Diskuse, náměty, připomínky
 • Usnesení výroční členské schůze a jeho schválení /Ing. Roman Straka/
 • Závěr

Mapa a místo konání

Schůze se bude konat v restauraci „U Dvořáků“ na adrese: Hlavní 119/121, Brno – Komín.

Pozvánka

Celou pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF zde.