Úřední hodiny na rok 2021 – DO 21.3. ZRUŠENO!!!

Výdej povolenek bude probíhat v níže uvedených termínech:

Mimořádné výdeje povolenek

V letošním roce bude nutná rezervace na www.mrsbrno2.cz nebo na tel. 541 214 862
                                                      28.12.2020 9:00-15:00 rezervace přes tel. 15:00-16:00
                                                      30.12.2020 9:00-15:00 rezervace přes tel. 15:00-16:00
                                                         9.1.2021 9:00-15:00 rezervace přes tel. 15:00-16:00
                                                        23.1.2021 9:00-15:00 rezervace přes tel. 15:00-16:00
                                                        27.2.2021 9:00-15:00 rezervace přes tel. 15:00-16:00

Úřední hodiny a výdeje v roce 2021

leden, únor pondělí 11:00-17:00 rezervace přes tel. 15:00-17:00
středa 11:00-17:00 rezervace přes tel. 15:00-17:00
březen pondělí 14:00-17:00 rezervace přes tel. 15:00-17:00
duben pondělí 15:00-17:00 rezervace přes tel. 15:00-17:00
květen 3.5.2020 15:00-17:00 rezervace přes tel. 15:00-17:00
17.5.2020 15:00-17:00 rezervace přes tel. 15:00-17:00
červen 7.6.2020 15:00-17:00
červenec 5.7.2020 15:00-17:00
srpen 2.8.2020 15:00-17:00
zaří 6.9.2020 15:00-16:00
říjen 6.10.2020 15:00-16:00
listopad 1.11.2020 15:00-16:00
prosinec 6.12.2020 15:00-16:00

 

 

Pravidla k výdeji povolenek:

-zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými ústy a nosem   rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou vlastní propisku modré barvy,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou bude-li to možné k platbě platební kartu, případně hotovost    odpovídající platbě za členskou známku apod.

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních       zájemců  je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby     vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.

 

Děkujeme

Výbor PS BRNO 2