Úřední hodiny: Výdej povolenek nyní probíhá pouze bezkontaktně a bezhotovostně

Klubovna Jundrov

 

Pravidla k výdeji povolenek:

-zájemce o vydání povolenky k lovu ryb se dostaví v době jejího výdeje do určeného místa se zakrytými ústy a nosem   rouškou, šátkem apod. nepřetržitě po celou dobu,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou vlastní propisku modré barvy,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb přinese s sebou bude-li to možné k platbě platební kartu, případně hotovost    odpovídající platbě za členskou známku apod.

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen vyčkat mimo prostory vydávání povolenky a od ostatních       zájemců  je povinen po celou dobu udržovat odstup minimálně 2 (dvou) metrů,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je oprávněn vstoupit do místa výdeje povolenky pouze na vyzvání osoby     vydávající povolenku a po jejím vydání místo bezodkladně opustit,

– zájemce o vydání povolenky k lovu ryb je povinen se řídit písemnými a ústními pokyny osoby vydávající povolenku.

 

Standardní výdej povolenek bude probíhat:

červen 08.06.2020 15:00-17:00

červenec 13.07.2020 15:00-17:00

srpen 03.08.2020 15:00-17:00

září 07.09.2020 16:00-17:00

říjen 05.10.2020 16:00-17:00

listopad 02.11.2020 16:00-17:00

prosinec 07.12.2020 16:00-17:00

 

Vyhrazujeme si právo na změnu.

Děkujeme

Výbor PS BRNO 2