Výdej povolenek

Výdej členských dokladů a povolenek na rok 2017

Členské a povolenkové známky budou našim členům a hostům vydávány podobně jako v loňském roce proti hotovému placení. Při výdeji je nutno předložit:

  • řádně vyplněnou žádanku
  • členskou legitimaci
  • platný rybářský lístek vydaný městským úřadem (pokud žádáte povolenku)
  • doklad o odpracované brigádě, nebo v žádance uvést platbu za brigádu

Nemáte žádanku? Zde, si ji můžete vytisknout tisk žádanky (pdf dokument )

Výdej bude zahájen ve středu  28. prosince 2016 od  11,00 hod  do 14,00 hod v Klubovně – Jundrov, Optátova 26 a bude pokračovat:

leden únor pondělí 11:00 – 18:00 hod  
  středa 10:00 – 16:00 hod  
březen pondělí 13:00 – 17:00 hod  
duben pondělí 15:00 – 17:00 hod  
15. května pondělí 15:00 – 17:00 hod úřední hodiny
5. a 19. června pondělí 15:00 – 17:00 hod úřední hodiny
10. července pondělí 15:00 – 17:00 hod úřední hodiny
7. srpna pondělí 15:00 – 17:00 hod úřední hodiny

 

! Upozornění !!!

Členská známka musí být zakoupena do konce měsíce února, jinak po tomto datu členství zaniká.

Pokud tento rybář chce i nadále lovit, musí své členství obnovit a zaplatit i zápisné 1000,- Kč dle §6 odst. 3 bod g Stanov MRS.

Členské průkazy zaplněné známkami a průkazy s podobou neodpovídající věku budou vyměňovány za nové. Tito členové si přinesou svoji  současnou fotografii. Stav členských průkazů bude přísněji sledován členy rybářské stráže. Pokud budou zjištěny nedostatky může být členy R.S. zadržena povolenka a předána PS k řešení.